Pauwer

De Opdracht voor Solid Results

Verzin een naam en creëer een sprekend logo met een sterke pay off voor ons merk.

Waar staat Pauwer voor?

De zorgorganisatie Pauwer is voor mensen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking en een niet aangeboren hersenletsel. De organisatie biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of met een niet-aangeboren hersenletsel. Vele cliënten maken gebruik van een uitgebreide pallet aan diensten die variëren van arbeid en educatie tot recreatie. Zij bieden zinvolle invulling van de dag, waardigheid en comfort. De voorwaarden voor een gelukkig bestaan. In nauwe samenspraak met de cliënten kijken ze welke zorg het best aansluit bij de persoonlijke wensen en behoeften. Het uitgangspunt daarbij is: ‘gewoon’ waar het kan, ‘speciaal’ waar nodig.

Organisatie breed

We kregen de gelegenheid om dit project organisatie breed neer te zetten. Door middel van workshops waar -vanuit alle lagen van de organisatie- medewerkers aan hebben deelgenomen. Die samenwerking heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het eindresultaat: een naam en een logo met een pay off die door de medewerkers als zeer ‘eigen’ wordt ervaren. Solid Results streeft naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de medewerkers bij het realiseren van dergelijke trajecten; het is hun organisatie, het zijn hun cliënten, zij moeten met trots hun naam en uitstraling ‘dragen’.

Het logo

Het beeldmerk is sterk verweven met de naam: Pauwer. We hebben in pauwblauw een pauw neergezet. Een pauw die met haar staart tevens een hand visualiseert. De hand van de client die nog heel veel kan, de hand van de begeleider die open staat voor de client.

De naam en pay off

Pauwer knipoogt naar het Engelse woord Power: kracht. En met name deze cliënten varen op hun kracht. Zij zijn krachtig in hun wil om het mooiste uit hun leven te halen. Ondanks wat hen is overkomen. Tevens zit er het woord Pauw in. De Pauw is een trotse vogel; de cliënten zijn trots op wat zij nog steeds waarmaken in hun leven, trost op alles wat er nog wel is. De pay off spreekt het uit: ‘kracht geef je door’. Van client naar de omgeving, van de omgeving naar de client, van client naar begeleider, van begeleider naar client.

Typ hieronder uw zoekterm en druk op Enter om te zoeken