Idris

Idris is een onderdeel van de Amarant Groep. Idris biedt specialistische behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met complex gedrag.

Opdracht

Ontwikkel één website die geschikt is voor twee doelgroepen; de clienten en de ouders enerzijds en de Wijkteams/Zorgpartners anderzijds. We hebben dat opgelost door direct op de home de doelgroep duidelijk aan te spreken. Met een klik op de gewenste knop komen ze in een eigen portaal. Het logo en de naam zijn eveneens door Solid Results ontwikkeld.

Bekijk de website

Start typing and press Enter to search