Vitalis WoonZorg Groep

Vitalis maakt zich sterk om senioren te ondersteunen bij het behoud of verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van het dagelijks leven. Of het nu gaat om hulp bij wonen, bij ontmoeten en welbevinden of om zorg en behandeling.

 

Positionering

Solid Results heeft zich sterk gemaakt om de organisatie stevig te positioneren in de markt. Dat was een complexe opgave omdat de Vitalis Groep een fusie is aangegaan met Wooninc, wat resulteerde in WoonincPlusVitals. Maar daarnaast blijven de Vitalis WoonZorg Groep en Wooninc ook los van elkaar functioneren met de corporate bezigheden die ook voor die tijd tot hun werkzaamheden behoorden. Een uitdaging waarvan de eerste fase zeer succesvol is afgerond, maar wat een continu proces is.

Huisstijl

Vitalis WoonZorg Groep onderscheidt zich met een compleet nieuwe huisstijl met behoud van de eerdere identiteit. Dat laatste was nodig vanwege de grote bekendheid van de organisatie in Eindhoven. De daaruit voortvloeiende grafische producties, een website en overige online producties zoals digitale nieuwsuitingen.

Typ hieronder uw zoekterm en druk op Enter om te zoeken