Vitalis WoonZorg Groep.

Opdracht solid results

Positioneer de Vitalis WoonZorg Groep in haar nieuwe positie en laad het merk op lokaal niveau.

De geschiedenis van vitalis

Er heeft in 2016 een bijzondere vorm van fuseren plaatsgevonden tussen Vitalis en Wooninc. De twee bedrijven richten dan samen een nieuwe organisatie op – WoonincPlusVitalis – die zich richt op woon- en leef- en zorgwensen van oudere huurders. Maar daarnaast blijven beide partijen ook onder hun eigen naam zelfstandig hun core business uitvoeren.

Huurders van WoonincPlusVitalis krijgen zo een totaalpakket van diensten en mogelijkheden aangeboden dat het voor hen makkelijker en aantrekkelijker moet maken om langer zelfstandig te blijven wonen. Dat is belangrijk nu in Nederland alleen het verpleeghuis overblijft voor mensen die écht niet meer alleen kunnen wonen.

Waar staat het merk voor?

Vitalis WoonZorg Groep biedt diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan senioren in Eindhoven. Vitalis maakt zich sterk om senioren te ondersteunen bij het behoud of verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van het dagelijks leven. Of het nu gaat om hulp bij wonen, bij ontmoeten en welbevinden of om zorg en behandeling.

De vijf pijlers van Vitalis zijn: Residenties, Revalidatie, Intensieve Zorg, Specialistische behandelingen en Wijkzorg. Deze pijlers zijn ondergebracht in 22 locaties in en rond Eindhoven.

De website

Er is een grote website gebouwd met meer dan 100 pagina’s. De grote vraag was of er vijf of toch één website moest komen: met vijf pijlers hadden we ook kunnen kiezen voor vijf afzonderlijke websites. Solid Results heeft aangedrongen op één website om op die manier te laten zien welke diensten de Vitalis WoonZorg Groep allemaal in huis heeft. Het blijft belangrijk om het merk als geheel te laden.

De uitdaging zat erin om zowel het corporate gedeelte als de specialiteiten (de pijlers) goed neer te zetten en wel op een manier dat men toch snel kan komen waar men wil zijn. Juist met heel grote websites is het crusiaal om het overzicht te behouden.

www.vitalisgroep.nl

Restyle corporate logo en hernieuwde uitstraling van de pijlers

Het lettertype is aangepast, maar het karakteristieke beeldmerk is behouden. We hebben gekozen voor de stijlvolle Humanist.

De pijlers hebben elk een eigen kleurcombinatie gekregen, ook weer met hetzelfde lettertype en hetzelfde beeldmerk. Zo hebben we eenheid gecreëerd en tevens elke pijler een eigen identiteit meegegeven.

De kunst als herkenning

Vitalis heeft veel met kunst en cultuur. Als een rode draad loopt dit door de hele organisatie en is het een terugkerend thema. Daarom hebben we per pijler een kunstwerk ingezet. Die worden gebruikt op de brochures, maar bij voorbeeld ook in de digitale handtekening van de e-mails.

Brochures

De pijlers hebben elke een eigen drieluik in hun specifieke kleurstelling en met hun ‘eigen’ kunstwerk.

Fotografie

We hebben een corporate beeld geschoten en voor elke pijler een specifiek beeld in relatie tot het specialisme.

De beelden worden gericht ingezet voor de herkenning. Ook nu was het de uitdaging om het corporate gevoel een goede plaats te geven naast de positionering van de vijf specialisaties.

Folders

De A5 folders worden ingezet om per locatie of per specialiteit extra en/of heel gerichte informatie te geven. Ook voor deze folders geldt dat zij allemaal een eenduidige uitstraling hebben en worden herkend als uitgaves van de Vitalis WoonZorg Groep.

Banners, buitenborden

Wederom in de huisstijl.

Advertenties

De advertentielijn kenmerkt zich door rust en veel wit. En ook nu weer de herkenbare kleurstellingen en het ‘eigen’ kunstwerk.

Het merkenhandboek

Blader door ‘Samen op een rij’

De Vitalis WoonZorg Groep krant

Typ hieronder uw zoekterm en druk op Enter om te zoeken