Branding:
je kunt er niet vroeg genoeg
mee beginnen

Wil je snel en vrijblijvend een prijsindicatie?

  Branding marketing.

  Branding is bewust bouwen aan je merk.

  Laten zien wie je bent als organisatie of bedrijf. Branding start -in elk geval bij ons- altijd met een corporate story. Dat is het uitgangspunt en moet ‘uitgedragen’ worden door het gehele bedrijf. Want je merk is je identiteit, dat waar je voor staat, waarom je onderneming bestaat, de manier waarop je zakendoet of diensten verleent.
  Kortom: de persoonlijkheid én de reputatie van je bedrijf.

  Corporate Identity

  Brand Platform

  Corporate story

  Strategisch kompas

  Onderscheid

  Sterke symboliek

  Authentiek

  Geloofwaardigheid

  Een identiteit
  geeft antwoord
  op drie vragen:
  ‘Wie zijn wij?’
  ‘Wat willen wij?’
  ‘Wat kunnen wij?’
  ‘Wat bieden wij?’

  Gouden pijl omhoog

  Corporate Identity

  De corporate identity heeft betrekking op het totaal aan uitingsvormen met behulp waarvan een organisatie haar persoonlijkheid blootgeeft. Het is de presentatie van de organisatie. Een bewust gehanteerde bedrijfsidentiteit, waarbij wordt gelet op de consistentie van de uitgedragen signalen, zal een duidelijk beeld genereren bij de verschillende doelgroepen. De persoonlijkheid van een organisatie bestaat uit kernwaarden die vertellen waar een organisatie voor staat en wat haar uniek maakt. Voorbeelden van kernwaarden kunnen zijn: veilig, betrouwbaar, avontuurlijk, transparant, duidelijk. Deze waarden zijn bepalend voor alle communicatie-uitingen van de organisatie.

  Brand Platform

  Een ‘brand platform’ heb je nodig om je te onderscheiden en geeft de richtlijnen aan in het dagelijkse werkritme, geeft mensen een gemeenschappelijk doel, doet dienst als basis voor een communicatieplan, voor productontwikkeling of het design van een nieuwe huisstijl.
  Een goed platform is gebaseerd op bedrijfslogica en inzicht in de aard van de doelgroep. Eerder werkten wij aan de branding voor bedrijven uit onder andere Waalwijk, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Breda.

  Corporate story

  Wat is het doel van een corporate story? Een corporale story vertelt het verhaal van je bedrijf. Waar en hoe is het allemaal om begonnen? Wat was de gedachte achter de start van het bedrijf? Waar lag en ligt de passie? Dat vertelt wie je bent als bedrijf met de bedoeling dat men (jouw klanten/de doelgroep) zich thuis voelt bij jouw organisatie. Dat men zich herkent in wat men nodig heeft. Het is een strategisch kompas voor de toekomst en het vertrekpunt voor alle communicatie. Het verhaal is de schakel tussen de strategische positionering en een onderscheidende profilering.

  De corporate story is tevens een instrument om de koers te bepalen en het identiteitsproces aan te jagen binnen de organisatie. Het wordt ingezet als schakel tussen identiteit, positionering en profilering. Het verhaal is het vertrekpunt voor alle communicatie.

  De corporate story biedt medewerkers een kader, maakt hun werk zinvol en zorgt voor onderlinge verbinding. De verbinding tussen de medewerkers en het bedrijf of de organisatie.

  Door goed te communiceren met de markt laat jij de persoonlijkheid van je organisatie of bedrijf zien. Het is de bedoeling dat jouw (potentiële) klant zich herkent in wie jullie zijn, zich thuis voelt bij jou. Je brengt een boodschap over en die boodschap zal in alle gevallen gelijk moeten zijn aan het gedrag en de uitingen van de organisatie. En met name dat laatste is een lastig onderdeel en geeft aan dat naast de externe communicatie ook de interne communicatie goed op de rit moet staan. Want je bent het bedrijf met elkaar.

  gouden krullende pijl

  Een corporate story
  schrijft geschiedenis

  Symboliek visualiseert
  persoonlijkheid
  en vormt zo het beeld
  van de organisatie.

  Aqua pijl

  Onderscheidend

  Organisaties gaan steeds meer op elkaar lijken. Dus een sterke symboliek zorgt voor het zo nodige onderscheid. Je kunt hierbij denken aan de huisstijl, het logo, de website, inrichting van de kantoren, het gebouw. Want symboliek visualiseert de persoonlijkheid en vormt het beeld van de organisatie. Samenvattend: een sterke corporate identity sluit aan bij de kernactiviteiten, sluit aan bij de organisatie als geheel, staat in lijn met de ‘roots’ van een organisatie, is onderscheidend en spreekt de verschillende doelgroepen aan.

  Klein is het nieuwe groot, bejaarden zijn de nieuwe zestigers, kantoren worden stadsboerderijen en D66 is de vernieuwde VVD. Het mag duidelijk zijn: anno 2022 is niets meer wat het was. In deze continu veranderende wereld is authenticiteit lastig te vangen. Vandaar dat merken en organisaties met een onderscheidende visie en missie worden gezien als de nieuwe helden.

  Authentiek

  Geloofwaardigheid wordt gewaardeerd. De schijn ophouden heeft geen zin en is over het algemeen genomen niet verstandig, anders ben je niet meer geloofwaardig. Oprechtheid is voor een organisatie noodzakelijk in deze context. Op het moment dat een organisatie zich op een geloofwaardige manier aan haar stakeholders laat zien, verkrijgt zij een sterke reputatie.

  Een organisatie is authentiek wanneer zij geloofwaardig, oprecht en aantrekkelijk is om mee te werken.

  Zichtbaar

  Bedrijven met een sterke en goede reputatie zijn in de media beter zichtbaar dan organisaties met een zwakke reputatie. Zichtbaarheid creëert naamsbekendheid. De media werken als een vergrootglas. Het voordeel om zichtbaar in de media te zijn, hangt af van de manier waarop een bedrijf zich presenteert. Die zichtbaarheid heeft wel twee kanten. Enerzijds kan het de reputatie versterken. Anderzijds kan dezelfde zichtbaarheid een langdurig negatief effect hebben op de reputatie van een organisatie. Een belangrijk aandachtspunt is dat je consequent communiceert met je klanten.

  Een organisatie is authentiek wanneer zij geloofwaardig, oprecht en aantrekkelijk is om mee te werken.

  Roze krullende pijl

  Typ hieronder uw zoekterm en druk op Enter om te zoeken